Büyükkarıştıran Belediyesi Etnografya Müzesi; Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi işbirliği hibe programı (CCI Numarası:2007CB16IPO008-2011-2) çerçevesinde "Kültür ve Dostluklar" adlı proje Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli İli Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı arasında PII 02 -29-173 sayı ile 15/04/2013 tarihinde imzalanan Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulmuş ve hizmete girmiştir.

Müzemiz, Yeni Mahalle, Kervan Sokak, No: 8 zemin katta hafta içi saat 10:00-16:00 arasında halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Müzemiz zemin kat koridoru, müze koridoru ve müzeye ait dört salonda sergilenen zengin bir koleksiyona sahiptir.

Müzemiz, 23-07-1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna dayalı olara hazırlanan 22-01-1984 gün ve 18289 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Müzeler ve Denetimleri HakkındaYönetmelik"e uygun olarak düzenlenmiştir.

Pandemi koşullarına bağlı olarak; okul gezileri veya grupça gelecek ziyaretçilerin önceden randevu almasında yarar vardır.

Detaylı bilgi için Büyükkarıştıran Belediyesi müze yetkilisine ulaşınız.

Büyükkarıştıran Belediyesi Etnografya Müzesi Bina Girişi