Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul ÇAMLICA ile Büyükkarıştıran Belediyesi ve Müzemiz hakkında röportaj.

Büyükkarıştıran Belediyesi Etnografya Müzesi

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi işbirliği hibe programı (CCI Numarası:2007CB16IPO008-2011-2) çerçevesinde “Kültür ve Dostluklar” adlı proje Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli İli Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı arasında PII 02 -29-173 sayı ile 15/04/2013 tarihinde imzalanmıştır. Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında Bulgaristan’ daki kardeşbelediyemiz Bulgaristan’ ın Haskova iline bağlı Topolovgrat Belediyesi ile bir çok proje gerçekleştirildi. “Kültür ve Dostluklar” projesi kapsamında 26/09/2013 tarihi ile 27/09/2013 tarihleri arasında Bulgaristan Topolovgrad Belediyesi’nden proje yetkilileri ülkemizi ve beldemizi ziyarete gelmişlerdir. 27/09/2013 tarihinde Topolovgrad ve Büyükkarıştıran Belediyesi’nin hazırlamış olduğu tanıtım programı yapılmıştır.
“Kültür ve Dostluklar Projesi” ile Bulgaristan’ın Haskova iline bağlı Topolovgrad Belediyesi ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında mevcut dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel, uygarlık, sosyal ve ekonomik alanlarda işbirliği sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında Büyükkarıştıran halkı için bir Etnografya Müzesi kazandırılmıştır. Müzemiz, 23-07-1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna dayalı olara hazırlanan 22-01-1984 gün ve 18289 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Müzeler ve Denetimleri HakkındaYönetmelik”e uygun olarak düzenlenmiştir.
Video röportajda Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul ÇAMLICA; Büyükkarıştıran’ın sosyal ve ekonomik durumu, Büyükkarıştıran Belediyesi’nin yürüttüğü uluslararası projler ve Büyükkarıştıran Belediyesi Etnografya Müzesi’nin kuruluşu hakkında bilgiler vermektedir.